Vidre del Museu d’Història de Tarragona

Detall d’una vitrina de vidre del Museu d’Història de Tarragona. Entre el conjunt de peces destaca un porró valencià, datat al segle XIX. Les altres tres peces són de vidre català: el candeler de tres peus, sobri i sense decoració, està datada al segle XVIII; l’ampolla amb decoració de cordons podria situar-se al segle XIX com resa el cartell, però el setrill, amb cordons i detalls de cresteria, amb un treball elegant i fi, de bones proporcions, podria ser del segle XVIII.

Vist per Damià Amorós al Museu d’Història de Tarragona (23 de febrer de 2021)

©Josep M Rovira i Valls, 2021
© Museu d’Història de Tarragona (Col·lecció MOLAS)