Porró de Perpinyà

Porró procedent d'una col·lecció particular. Exposició de porrons als Archives départementales des Pyrénées-Orientales, el 24 novembre de 2022.

Porró de Perpinyà
26 x 32 x 15 cm

Vidre ambre, bufat dins un motlle en dues parts. Coll lleugerament tort. Cos troncocònic de vuit cares aplanades, amb un peu anular. “Empontillage” lleugerament marcat.

Porró de Perpignan
26 x 32 x 15 cm

Verre ambré, soufflé dans un moulé en deux parties. Col légerèment penché. Panse troncoconique à huit faces aplaties, avec aun pied annulaire. Empontillage peu marqué.

Exposició de porrons als Archives départementales des Pyrénées-Orientales, el 24 novembre de 2022. Porró procedent d’una col·lecció particular.

La denominació “porró de Perpinyà” és la denominació que fan servir al Rosselló i en algunes parts del Llenguadoc al mateix que nosaltres* anomenem com a “porró rossellonès o del Rosselló”. Hem trobat que a Moussans** (dept. Hérault) -en occità Moçan o Les Veirièiras de Moçan- del mateix tipus de porró, en diuen porró espanyol o porró català. Cal no confondre els noms locals amb els noms d’estudi que fem servir per denominar genèricament una procedència geogràfica.

*veure llibre El porró de Poblet a Nova York.
**Verreries forestières de Moussans (1450-1890), et les principales familles de gentilhommes verriers” de Francis de Riols Fonclare. Tolousse, 1925.
Exposició de porrons als Archives départementales des Pyrénées-Orientales, el 24 novembre de 2022.
Exposició de porrons als Archives départementales des Pyrénées-Orientales, el 24 novembre de 2022.

Les imatges dels porrons transparents -de quatre alçades diferents: 23, 22, 20 i 17 cm- corresponen a la tipologia tradicional del porró de Perpinyà o rossellonès. Si observem la coloració del vidre de cada porró, veurem quatre versions que van d’un to verd molt pàl·lid a un color verd més intens com els anomenats vidres del bosc. L’acabat del coll, dit aplanat o en valona, en canvi, és molt similar en tres exemplars. El més petit de tots, sembla fet per un altre vidrier.

Porrons procedent d'una col·lecció particular. Exposició de porrons als Archives départementales des Pyrénées-Orientales, el 24 novembre de 2022.