L’almorratxa de vidre

El vidre dels segles XVI al XVIII és un dels exem - ples més destacats de les arts decoratives obrades a Catalunya. És un objecte molt valorat arreu del món i està present en els museus especialitzats de més prestigi internacional. Dona un important salt qua - litatiu a principis del s. XVI, amb la…